Νέοι της Ευρώπης Επισκεψιμότητα σε πολιτιστικούς χώρους και ψυχαγωγικές προτιμήσεις

Παράδειγμα Δημοσιογραφίας Δεδομένων: Νέοι της Ευρώπης: Επισκεψιμότητα σε πολιτιστικούς χώρους και ψυχαγωγικές προτιμήσειςΣε συνέχεια της παρουσίασης των εργασιών που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προπτυχιακού μαθήματος Δημοσιογραφίας Δεδομένων, το οποίο διδάχτηκε για πρώτη φορά την ακαδημαϊκή χρόνια 2014-2015 στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ από τους Καθ. Ανδρέα Βέγλη και Δρ. Χαράλαμπο Μπράτσα (Πρόεδρο του Open Knowledge Greece) παρουσιάζουμε την εργασία των Φοιτητών: Μιχάλη Γιανιτσάρα, Κατερίνας Τσιουρή και Σταματίας Τσιτσανοπούλου.\r\n\r\nΣτην εποχή των social media και του internet, ο καθένας μπορεί εύκολα, γρήγορα και με χαμηλό έως μηδενικό κόστος να αναζητήσει διάφορους τρόπους ψυχαγωγίας μέσω ενός υπολογιστή ή tabletαπό την άνεση του σπιτιού του. Έτσι, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο οι νέοι της Ευρώπης προτιμούν ακόμα τους παραδοσιακούς τρόπους ψυχαγωγίας εξετάζοντας την επισκεψιμότητα τους σε cinema, θέατρο/συναυλίες.\r\n\r\nΣτο πρώτο διάγραμμα εξετάζουμε το ποσοστό επισκεψιμότητας νέων ηλικίας 16-24 σε cinemaθέατρο/συναυλίες ανάμεσα σε 16 Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επιλέχτηκαν με κριτήριο τον βαθμό ανάπτυξής τους. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό επισκεψιμότητας κυμαίνεται στις 12 χώρες από 22.5% έως 30% , με την Γερμανία να κρατάει τα ηνία. Το ποσοστό θεωρείται αρκετά υψηλό, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η συχνότητα επισκεψιμότητας είναι 4-6 φορές την βδομάδα. Το υψηλό ποσοστό θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι νέοι αυτής της ηλικίας απολαμβάνουν φοιτητικές ή μαθητικές εκπτώσεις, διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, καθώς και το γεγονός ότι το cinemaείναι ένας τρόπος ψυχαγωγίας που βρίσκει θερμούς υποστηρικτές σε αυτό το ηλικιακό group. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το ποσοστό είναι στο 25,3% αρκετά υψηλό για τα κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα. Όσον αφορά, το θέατρο/συναυλίες παρατηρούμε ότι για τις 8 χώρες από τις 16 το ποσοστό κυμαίνεται από 10% έως 15% με μόνο 4 χώρες να αγγίζουν το 20%. Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 9%. Τα μειωμένα σε σχέση με το cinemaποσοστά οφείλονται αφενός στο υψηλότερο κόστος εισιτηρίων και αφετέρου στην έλλειψη εξοικείωσης αυτού του ηλικιακού groupμε την τέχνη του θεάτρου και τις γνώσεις που απαιτούνται για αυτό.\r\n

\r\nΣτον χάρτη που ακολουθεί αναλύεται το ποσοστό επισκεψιμότητας των νέων ηλικίας 25-29 σε cinemaκαι θέατρο/συναυλίες. Συγκεκριμένα, εκτός από τις χώρες Δανία, Σουηδία, Φιλανδία και Ισλανδία όπου το ποσοστό ξεπερνά το 20%,οι υπόλοιπες βρίσκονται στο 15-20%, όπως και η Ελλάδα. Στην κατηγορία θέατρο/συναυλίες για τις περισσότερες χώρες το ποσοστό κυμαίνεται από 9% έως 12%, με τις Σκανδιναβικές χώρες την Αυστρία και την Ισλανδία να ξεπερνούν το 15%. Η Ελλάδα κατέχει το 9,2%. Τα χαμηλά ποσοστά σε σχέση με το άλλο ηλικιακό groupμπορούν να αποδοθούν αν λάβει κανείς υπόψη δύο παράγοντες: πρώτον, το υψηλό ποσοστό ανεργίας που μαστίζει αυτές τις ηλικίες, και δεύτερον το ποσοστό των εργαζομένων που δεν διαθέτουν ελεύθερο χρόνο. Ωστόσο, το cinemaπάλι έρχεται πρώτο στις ψυχαγωγικές προτιμήσεις των νέων ηλικίας 25-29 σε σχέση με το θέατρο/συναυλίες.\r\n

Ποσοστό επισκεψιμότητας νέων ηλικίας 25-29 σε σινεμά και θέατρο/συναυλίες

\r\n

\r\nΣτο διαδραστικό διπλό χάρτη παραθέτονται δημογραφικά στοιχεία σε σχέση με το φύλο για τις ηλικίες 20-29 και την επισκεψιμότητα τους σε cinemaκαι θέατρο/συναυλίες. Όσον αφορά, το cinemaτο ποσοστό των ανδρών και γυναικών κυμαίνεται από 18 έως 20% με ελάχιστες αυξήσεις για τις γυναίκες και τους άνδρες κυρίως των Σκανδιναβικών χωρών και της Ισλανδίας. Το ποσοστό επισκεψιμότητας ανδρών και γυναικών για την Ελλάδα είναι περίπου ίδιο 21,1% για τους άνδρες και 21,3% για τις γυναίκες. Για το θέατρο/συναυλίες τα ποσοστά είναι χαμηλότερα σε σχέση με το cinema. Για τους άνδρες κυμαίνεται από 7 έως 13% στις περισσότερες χώρες με κάποιες εξαιρέσεις γύρω στο 15%-18% σε Σκανδιναβικές χώρες και Ισλανδία. Για τις γυναίκες είναι ελαφρώς πιο αυξημένα γύρω στο 10 με 15% και με τάση αύξησης για Σκανδιναβικές χώρες και Ισλανδία. Στην Ελλάδα για τους άνδρες είναι 7,6% και για τις γυναίκες 9,7%. Παρατηρούμε ότι, για το cinemaτα ποσοστά δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα και για τα δύο φύλα μιας και τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία του cinemaαπευθύνεται περισσότερο στο γυναίκειο κοινό, κάτι που δεν συνέβαινε παλαιότερα. Έτσι τα ποσοστά επισκεψιμότητας των γυναικών ισορροπούν με αυτά των ανδρών. Τέλος, στο θέατρο/συναυλίες παρατηρείται μια τάση ανόδου των ποσοστών των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες, ως ένας τρόπος ψυχαγωγίας που βρίσκει περισσότερη ανταπόκριση στο γυναικείο πληθυσμό. Αξιοσημείωτο βέβαια είναι τα υψηλά ποσοστά των Σκανδιναβικών χωρών και της Ισλανδίας και για τα δύο φύλα λόγω του αυξημένου βιοτικού κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου.\r\n

\r\nΕν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι οι νέοι της Ευρώπης επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό τους παραδοσιακούς τρόπους ψυχαγωγίας κυρίως την επίσκεψη σε cinemaκαι λιγότερο το θέατρο/συναυλίες(ειδικά οι νέοι 16-24 τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες). Αυτό απορρέει από την ευρωπαϊκή αντίληψη για την 7^η τέχνη και την ποιότητα και γνησιότητα του κινηματογραφικού γίγνεσθαι στην Ευρώπη. Οι νέοι της Ευρώπης συνεχίζουν να επισκέπτονται πολιτιστικούς χώρους παρόλο που η χρήση του internetμέσω των προνομίων του δύναται να τους προσφέρει την ψυχαγωγία που επιθυμούν ανέξοδα και εύκολα.\r\n

\r\nΣτον χρονικό χάρτη που ακολουθεί παραθέτουμε τα 10 σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ευρώπη, τα οποία αποδεικνύουν την παράδοση της Γηραιάς Ηπείρου στην τέχνη του κινηματογράφου καθώς και την συνέχιση όλων αυτών των θεσμών.\r\n\r\n\r\n

Μιχάλης Γιανιτσάρας, Κατερίνα Τσιουρή, Σταματία Τσιτσανοπούλου

\r\n

___________________________________________________

\r\nΠηγές:\r\n\r\nEurostat, Wikipedia\r\n\r\nΜιχάλης Γιανιτσάρας\r\n\r\nΚατερίνα Τσιουρή\r\n\r\nΣταματία Τσιτσανοπούλου