Μαθήματα

1Η Δημοσιογραφία Δεδομένων έχει ενταχθεί ως μάθημα επιλογής στο εαρινό εξάμηνο της κατεύθυνσης δημοσιογραφίας στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ. Προσφέρθηκε για πρώτη στο ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και επιλέχθηκε από 18 φοιτητές (ο αριθμός περιορίστηκε από την εργαστηριακή φύση του μαθήματος) παρά το ότι η ζήτηση για το συγκεκριμένο μάθημα ήταν πολλαπλάσια. Το αποτέλεσμα κρίνεται πολύ καλό βάσει των project δημοσιογραφία δεδομένων που εκπόνησαν οι φοιτητές του μαθήματος ως τελικό project. Ενδεικτικά παραδείγματα εργασιών μπορεί να δείτε στην ενότητα Παραδείγματα Δημοσιογραφίας Δεδομένων.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 η δημοσιογραφία δεδομένων προσφέρεται ως μάθημα επιλογής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ στην ειδίκευσης της Δημοσιογραφία και Νέων Μέσων.
2Επίσης το μάθημα διδάσκεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ως μάθημα επιλογής στο αγγλόφωνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ,  MA in Digital Media, Communication and Journalism στην κατεύθυνση Europena Journalism.

Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μάθημα αλλά και για πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του προγράμματος http://media.jour.auth.gr και του μαθήματος http://media.jour.auth.gr/data-journalism/.

 

 
3Aπό την άνοιξη του 2016 είναι διαθέσιμο και πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην Δημοσιογραφία Δεδομένων για τους εν ενεργεία δημοσιογράφους, μέσα από τη δομή δια βίου μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει λάβει ήδη της έγκριση της δομής δια βίου μάθησης του ΑΠΘ και απομένει η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα δημοσιευτούν στο δικτυακό τόπο της Δομής δια βίου μάθησης του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ http://media-learn.web.auth.gr/.