Εγχειρίδια

Έχουμε αναλάβει την μετάφραση των εγχειριδίων Δημοσιογραφίας Δεδομένων και Επαλήθευσης στην ελληνική γλώσσα. Τα δύο εγχειρίδια διατίθενται δωρεάν μέσων του διαδικτύου.